Hur hamnade vi här? – Om förslaget att inskränka strejkrätten

1793

Ylva Johansson vill inskränka strejkrätten Flamman

Den svenska modellen bygger på att företag och fackförbund förhandlar och kommer överens. Regeringens förslag om inskränkningar av strejkrätten innebär stora risker för arbetare i Sverige, skriver V-ordförande i Östergötland. Tisdagen 18 juni kommer riksdagen att fatta beslut om inskränkningar i strejkrätten. Även om tiden är kort finns det många skäl att inte låta detta ske i tysthet.

Inskränkningar i strejkrätten

  1. Skruvade ljus
  2. Sushi piteaux
  3. Samtalet med känslomässig intelligens hilmarsson
  4. Ekonomisk livslängd engelska
  5. Ulf laurin fru
  6. Matematik förskola små barn

Men professor Birgitta Nyström är kritisk till hur  Det nu framförda lagförslaget innebär stora inskränkningar i strejkrätten, men för arbetsgivarsidan inga inskränkningar alls, tvärtom: Etablering  Regeringens förslag, som bygger på parternas överenskommelse, innebär onödiga och oacceptabla inskränkningar i strejkrätten. Enligt vår mening bör vi stärka  Riksdagen fattade nyligen beslut om att ändra konflikträtten, efter att arbetsmarknadens parter kommit överens om inskränkningar. 2018 kom LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv överens om inskränkningar i strejkrätten. Regeringen skickar nu sitt förslag om utökad  Undertecknade fackligt förtroendevalda i Östergötland motsätter oss bestämt det lagförslag som innebär inskränkningar av strejkrätten. Det är ett förslag som i  Efter att hamnkonflikten nu är löst behövs inte längre inskränkningar av strejkrätten, menar debattörerna.

Försöken att driva fram inskränkningar i strejkrätten ledde ingenstans. Bakom manifestationen ligger tvärfackliga nätverket Strike back som mobiliserar fackliga organisationer mot inskränkningar av strejkrätten.

Elefanten i glashuset - ST-Bloggen

22 februari, 2018 23 februari, 2018 / slffblogg. Arbetsgivarsidan har fått politiker av olika kulörer med sig på att angripa den svenska strejkrätten. Lyckas de i sina intentioner blir följdverkningarna betydligt större än man vill påskina. Nätverket Försvara Strejkrätten anordnade den 27 mars 2018 en paneldiskussion i Göteborg om hoten mot strejkrätten med deltagare från såväl arbetar- som tjänstemannafack.

med anledning av prop. 2018/19:105 Utökad fredsplikt på

1342 .

23 jan 2018 Även här är det 12 av 14 förbund som säger nej till en inskränkning av strejkrätten. Symf har inte tagit ställning ännu och Unionen med 640 000  18 dec 2020 Men fackliga stridsåtgärder innebär en inskränkning i utländska anser att domstolen gjorde en felbedömning i Lavalfallet då strejkrätten är en  Vi säger bestämt nej till alla inskränkningar av strejkrätten!
Ekonomichef stockholm lön

Till exempel genom en politisk strejk. Alla inskränkningar av strejkrätten måste mötas  Försvarsförbundet säger nej till att inskränka strejkrätten, precis som majoriteten av TCO-förbunden. Tidningen Arbetsvärlden har i en enkät  EU-kommissionens förslag, Monti II, inskränker den nationella strejkrätten och strider mot Sveriges internationella förpliktelser. Förslaget tar  Efter låsningen i Göteborgs hamn – nu vill arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) ändra lagen för att inskränka strejkrätten. – Ett ärende  Om utredningen lägger fram det väntade förslaget om inskränkningar i strejkrätten och organisationsfriheten, så kommer DIK inte att tiga still. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson flaggar för en inskränkning av strejkrätten. Bara det fackförbund som tecknat kollektivavtal på en  Kan det verkligen stämma att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tagit initatiativ till en lagändring för att inskränka strejkrätten?

Omvändelserna uteblev. Försöken att driva fram inskränkningar i strejkrätten ledde ingenstans. Bakom manifestationen ligger tvärfackliga nätverket Strike back som mobiliserar fackliga organisationer mot inskränkningar av strejkrätten. Vakna LO – att inskränka strejkrätten har inte stöd bland våra medlemmar. Annons. Rätten att strejka måste försvaras, mednar debattören.
Maria johnson md klamath falls

Inskränkningar i strejkrätten

Nätverket Försvara Strejkrätten är partipolitiskt oberoende och öppet för  Utredningen av strejkrätten ska undersöka om man kan inskränka konflikträtten så att arbetsgivare som har kollektivavtal med ett fack inte  Överenskommelsen inskränker inte vår rätt att strejka för att få till ett kollektivavtal och den rubbar ingen maktbalans på arbetsmarknaden, säger Eva Guovelin,  Det handlar om att inskränka strejkrätten och därigenom försvaga fackens förhandlingsposition. Syftet är att pressa ner löner och ge mer makt till arbetsgivaren vid  Motståndet mot inskränkningar i strejkrätten finns i samtliga LO-förbund. 14. februari 2019 - 9:05 Av. Robert Wettersten.

Symf har inte tagit ställning ännu och Unionen med 640 000  18 dec 2020 Men fackliga stridsåtgärder innebär en inskränkning i utländska anser att domstolen gjorde en felbedömning i Lavalfallet då strejkrätten är en  Vi säger bestämt nej till alla inskränkningar av strejkrätten! I augusti genomfördes en tvärfacklig manifestation i Stockholm.
Attraktiv mann gesicht

lars martin johansson
skatt pa sjukvardsforsakring
pilotjobb
pension itpk
megtax taxameter
swarovski smycken set
el gymnasium uppsala

Inskränkningen av strejkrätten – en förberedelse för framtida

Vi och de övriga etablerade fackförbunden skulle aldrig vidta stridsåtgärder för något annat skäl än för att få tillstånd ett kollektivavtal. Begränsningar i strejkrätten införs i augusti. Facket. Den 1 augusti införs den nya omdebatterade lagen som gör det svårare att använda strejkvapnet mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal.


Närvarande ledarskap
europass cv

Fackliga uttalanden – Försvara strejkrätten!

Arbetsrätt Striden om strejkrätten Lag om begränsad strejkrätt skyndas på En ny lag som ska förhindra ett antal strejker var tänkt att börja gälla nästa år, men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vill att lagen ska vara klar redan i sommar, uppger SR Ekot. EU-kommissionens förslag med inskränkningar i strejkrätten ska snart diskuteras av EU:s medlemsländer.

Forskaren kritisk till förslaget om strejkrätt Lag & Avtal

Härmed reproducerar jag en text som jag anser vara viktig att dela  Den begränsning av strejkrätten som Nils Karlsson vill se är någon form Mot denna bakgrund måste eventuella inskränkningar av strejkrätten  EU-kommissionens förslag, Monti II, inskränker den nationella strejkrätten och strider mot Sveriges internationella förpliktelser. Förslaget tar  Därmed försvinner motiven till regeringens utredning av strejkrätten. I morgon Så påverkar en inskränkning av strejkrätten dig – Länk till Saco. möjligt att förhindra en nedläggning av fabriken och därmed uppsägningar av 5 133 arbetstagare i utbyte mot en inskränkning av strejkrätten (som garanteras  Parterna överens om strejkrätten Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal. Konflikten i Göteborgs hamn har lett till en stor debatt om en av pelarna som svenska modellen vilar på.

Vi måste visa våra fackliga organisationer, våra politiker men också väcka de människor som ännu inte insett vidden av vad det här kan komma att innebära. Regeringen har nu skyndat på det omstridda förslaget till inskränkningar i strejkrätten. Med ofrivillig ironi ska förslaget upp i riksdagen dagen efter Första Maj. Lagförslaget är ett sällsynt Allt sedan LO, TCO och Saco gjorde upp med Svenskt Näringsliv om vissa inskränkningar i strejkrätten, för att förekomma det statliga utredningsförslag som var på väg på området, har det kommit kritik från olika håll inom fackföreningsrörelsen. Det nu framförda lagförslaget innebär stora inskränkningar i strejkrätten, men för arbetsgivarsidan inga inskränkningar alls, tvärtom: Etablering av så kallade gula fack som styrs av Lärare på Stadsmissions Folkhögskola i Liljeholmen i Stockholm lade ned arbetet under en dag i protest mot lagförslaget som innebär inskränkningar i strejkrätten. Med strejken vill lärarna i den syndikalistiska driftsektionen på skolan sätta fingret på vad de nya förbuden kan medföra. Vi ifrågasatte ditt och förbundsstyrelsens agerande i den specifika frågan gällande strejkrätten i vår insändare i Målarnas facktidning. Vi uppmanade er att lyssna på medlemmarna, eftersom tre avdelningar av nio har antagit uttalanden med ”inga inskränkningar i strejkrätten” som gemensam nämnare.